KOŁKI SPRĘŻYSTE
 

kolek kolek schemat

 
Kołki sprężyste ciężkie – DIN 1481, ISO 8752, PN 85023
Kołki sprężyste lekkie – DIN 7346, ISO 13337
 
 
TABELA DOSTEPNYCH ROZMIARÓW KOŁKÓW SPRĘŻYSTYCH
 

L/D 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 18 20 21 25 28 30 32 35 38 40 45 50
4 X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
65 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
120 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
140 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
180 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
200 X X X X X X X X X X X X X X X